Landschaftsbild
Foto: Ana Pogačnik

Meditacija za podporo procesov na Japonskem (vsak dan ob 21h)

Zbiramo svetlobo srca, jo izžarimo in si predstavljamo, da iz svetlobe zrastejo roke, ki jih podamo drugim ljudem, dokler nismo vsi povezani v svetlobno mrežo. Nato opazujemo, kako se v srcu pojavi nek simbol/predmet, ki nam osebno predstavlja povezavo z Japonsko, da bi se lahko tako močno povezali z deželo.

Občutimo polje moči, ki nastane med nami vsemi – brez svojih projekcij in želja dovolimo, da se iz zbrane moči izoblikuje barvni cvet. V ta cvet vzamemo celoten otok – Japonsko- in pomagamo, da se ta cvet razvije v rastlino, z močnimi koreninami in prašniki, tako da se lako dežela in ljudje ponovno močneje povežejo z Zemeljskimi in Kozmičnimi silami.

Da bi lahko to sliko še ojačali in poglobili, držimo tudi sami povezavo z Zemljo in Kozmosom in postanemo tako – vsak kot posameznik pa tudi kot skupina – svetlobni steber. Nekaj časa ostanemo s to sliko. Občutek le te pa vzamemo v svoje življenje in poskušamo doživeto držati tudi v našem vsakdanu.

Srčna HVALA!

V globoki povezanosti, Ana Pogacnik

Le v Nemščini