slika: Ana Pogačnik

Program 2018

Večino svojega časa še vedno posvečam najinima deklicama, tako nisem zelo aktivna.

Z enim seminarjem sodelujem pri šolanju, ki ga vodi moj oče Marko Pogačnik (organizacija - društvo Vitaaa).

Z manjšo stalno skupino se nekajkrat na leto srečamo in delamo na različnih krajih.

Pravi program je le v Nemščini (tudi tu na spletni strani pod Program v Nemščini).